Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Poradnik, solucja, atlas świata.

WybranWybran Member Posts: 162
Posiada ktoś może wyczerpujące i pewne materiały tego typu? Nie chodzi mi o prosty opis przejścia a spis wszystkiego do wymaksowania gry z uniknięciem zablokowania sobie jakichś treści. Pierwszego Baldura pamiętam dobrze ale niestety nie na pamięć jak 2ke. :)

Comments

This discussion has been closed.