Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Problem w Knieji Otulisko

RunnersHighRunnersHigh Member Posts: 3
edited September 11 in Polski
Witam, chyba mam jakiegoś buga w grze. Jestem na etapie podróży do Knieji Otulisko i nie mogę wyjść z pierwszej lokacji (tej gdzie znajduje się Coran na moście). Klikam jak szalony po północno-zachodnich krawędziach planszy, ale nowa lokacja na mapie świata nie pokazuje się. To bug czy coś źle robię? Mam zainstalowany NPC mod.

Sign In or Register to comment.