Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Problem w Knieji Otulisko

RunnersHighRunnersHigh Member Posts: 3
edited September 2019 in Polski
Witam, chyba mam jakiegoś buga w grze. Jestem na etapie podróży do Knieji Otulisko i nie mogę wyjść z pierwszej lokacji (tej gdzie znajduje się Coran na moście). Klikam jak szalony po północno-zachodnich krawędziach planszy, ale nowa lokacja na mapie świata nie pokazuje się. To bug czy coś źle robię? Mam zainstalowany NPC mod.

Sign In or Register to comment.