Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Problem z expem.

zachejzachej Member Posts: 2
Witajcie. Wróciłem do BG2 po 14 latach... Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na to pytanie na googlaczu.
Po zaimportowaniu postaci do BG2 EE z save z BG1 EE SOD, za każdą zabitą postać albo nie otrzymuję doświadczenia, albo mam 1 expa (np brak punktów expa za zabicie potworów w cyrku na Promenadzie Waukeen, czy za zabicie Kalaha w cyrku).
Macie jakieś rozwiązanie? Postać moja ma bodajże 12 lvl.
Dodam, że gramy przez neta, w 2 osoby. Przy czym stworzony bohater drugeigo gracza został usunięty, aby pograć NPCami.

Sign In or Register to comment.