Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Gra zespołowa

R3LiKR3LiK Member Posts: 1
Witam,
dlaczego nie działa gra zespołowa?? nie można się połączyć :( lan poprzez hamatchi tez nie działa łączy się do gry ale jak zaczynamy to nie załaduje do gry kolegi... wcześniej gra zespołowa działa ktoś coś wie?? proszę o pomoc

Sign In or Register to comment.