Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Przeniesienie save z multiplayer do singleplayer

nigmanigma Member Posts: 5
edited November 2012 in Polski
Witam
W Baldur's Gate istniała możliwość stworzenia całej drużyny (6 osób) w trybie wieloosobowym. Potem przyporządkowywaliśmy sobie kierowanie wszystkimi osobami i uruchamialiśmy grę.
Po zapisie stanu gry, pliki save z folderu "MPsave" przerzucaliśmy do folderu "save" i mogliśmy grać taką drużyną w trybie jednoosobowym.

Niestety nie mogę znaleść folderu "save" na komputerze. Czy są one zapisywane na serwerach twórców, czy może korzystają one z jakiejś nietypowej ścieżki dostępu z dysku?

Comments

Sign In or Register to comment.