Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Attempting to Recover Your Multiplayer CD Key

makslllllllllmakslllllllll Member Posts: 1
Dzięń dobry. Pół roku nie mogę wejść do trybu online multiplayer, pisze Attempting to Recover Your Multiplayer CD Key. I zrzuca okno. Próbowałem wpisać ręcznie, to już wczałe wpuszcziło w tryb multipłayer, ale pisze falled cdkey. Prosze mi pomóc jakoś, w 2020 roku takiego nie było. Po każdym nowym akkauncie dawało nowe cdkey

Sign In or Register to comment.