Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[BG2EE Mod] Yoshimo's Remorse PL

CahirCahir Member, Moderator, Translator (NDA) Posts: 2,715
Miło mi poinformować, że wysiłkiem GoForTheEyes, naszej koleżanki z zespołu tłumaczy SoD, modyfikacja Yoshimo's Remorse doczekała się tłumaczenia na język polski.

Modyfikacja Yoshimo's Remorse pozwala na przyłączenie Yoshimo do drużyny w Tronie Bhaala. Jednak nasz druh Yoshi nie jest już tym, kim był...

Najnowszą wersję modyfikacji można pobrać stąd.

memoryEtamin
Sign In or Register to comment.