Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. Sign in or register to get started.

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Mój Paladyn run no-reload dla serii BG i NwN

Xar105Xar105 Member Posts: 112
edited August 1 in Polski
Hej, pomyślałem że podzielę się swoim pomysłem na grę paladynem w wyżej wymienionych seriach. Może to kogoś zainspiruje do kolejnego przejścia gier, nie koniecznie paladynem ale kto wie :) .

Dla BG 1 i 2:
postać:
- Człowiek praworządny dobry wiadomo :).
- Podklasy paladyna - wybieramy zwykłego paladyna, i nic innego.
- Staty - rzucamy kością 10 razy i wybieramy najlepszy rzut jaki udało się nam wylosować. Inteligencji nie wolno obniżyć poniżej 9 pkt.
- Biegłości - nie wolno specjalizować się w broniach siecznych i kłutych (karsormir pa pa ). Jedynie do dyspozycji mamy bronie obuchowe ( młoty, wiekiery, cepy, morgenszterny, maczugi i kije) (paladyn pacyfista, woli ogłuszać niż zabijać :D ). Druga kwestia to obowiązkowo przy tworzeniu postaci, przyznajemy jeden pkt do stylu miecz i tarcza. Dozwolony jest jedynie styl walki mieczem i tarczą.
- Imię - zawsze dopisujemy czołówkę Sir lub Lady.
Gameplay:
- Nie wolno wyrzucić Imoen z drużyny (jest twoim młodszym giermkiem).
- W drużynie wolno mieć jedynie maksymalnie 4 osoby (łącznie z tobą).
- Nie wolno przyłączać NPC-ów o złym charakterze, lub chaotycznie neutralnych.
- Nie wolno wczytywać gry ponownie kiedy, zginie ci towarzysz, nie uda się zapisać czaru, potwory przerwą ci sen, popełnisz większy/mniejszy błąd podczas grania.
- Niedozwolona jest opcja, "odpoczynek do pełnego wyleczenia", ani "grupowa infrawizja".
- Gra ma być ustawiona na poziomie szalony.
- Jeśli twój bohater zginie, koniec gry.
- Żadnych romansów (bohater ma być dziewicą do końca gry xd).
- Nie wolno popełnić złego uczynku.
- Nie okradamy krypt, ani ludzi, ich domów, tawern, pokoj w tawernach itd. (chyba że jest to związane z zadaniem w grze np: hełm baldurana lub płaszcz baldurana).

Dla NwN:
Postać:
- Rasa - jedynie człowiek.
- Klasa - paladyn
- Staty - minimalna ilość pkt dla siły, zręczności, kondycji, mądrości, inteligencji 10 pkt, dla charyzmy 14 pkt.
- Nie wolno specjalizować się i używać broni siecznych i kłutych, jedynie obuchowe. Walczymy używając tarczy.
- Wieloklasowość - można jedynie dać dwa poziomy wojownika. Z klas prestiżowych jedynie dozwolona jest klasa czempiona torma (5 poziomów).
- Umiejętności - Jedynie wolno rozwijać te które są klasowe dla paladyna i czempiona.
- Przy imieniu dopisujemy Sir lub Lady.
Gameplay:
- Poziom trudności - najwyższy.
- Nie wolno popełnić złego uczynku.
- Towarzysz może być każdy oprócz tych o złym charakterze i chaotycznie neutralnym.
- Nie okradamy krypt, ani ludzi, ani żadnych miejskich skrzyń czy domów.
- Śmierć bohatera, koniec gry.
- Żadnych romansów xd.

Dobra to chyba tyle. Jeśli macie jeszcze jakiś pomysł co można by poprawić w takim ranie to zapraszam do pisania i komentowania :) .

Hafir
Sign In or Register to comment.