Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Sam Hulich gör musiken till Baldur’s Gate: Enhanced Edition™.

LindeblomLindeblom Member Posts: 257
edited June 2012 in Svenska
Overhaul Games kan med glädje meddela att Sam Hullick kommer att komponera musiken till Baldur’s Gate: Enhanced Edition™.

imageHulick är bäst känd for musiken till BioWare’s episka rollspel Mass Effect, Mass Effect 2, och senast, Mass Effect 3. Hans nya kompositioner för Baldur’s Gate: Enhanced Edition™ kommer tillsammans med nya spelmoment, och kompletterar spelet’s prisade original soundtrack.

“Musiken till Baldur’s Gate ochBaldur’s GateII inspirerade mig enormt som ny kompositör som just kastats in I spelmusiken’s värld. Att kunna färdas tillbaka I tiden, så att säga, och skriva original material till Baldur’s Gate berättelsen är en dröm som uppfyllts” säger Sam

Du kan följa Sam Hulick pa twitter @samhulick. För information om Baldur’s Gate: Enhanced Edition™, besök www.baldursgate.com

Post edited by DanBoulos on
Spjuv3rnZymran86

Comments

Sign In or Register to comment.