Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Ny patch.

JimJim Member Posts: 9
God formidag alle sammen :)

Jeg vågnede op til den dejligt opdagelse at der var en patch til BGa:EE her idag, jeg har do siddet og tænkt på hvad devsne har patchet op? eller om det er bug fixes.
Er der nogle der har været i stand til at find en patch liste et eller andet sted?

Comments

Sign In or Register to comment.