Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[Android] - BG:EE oraz BG:2EE - Dubbing oraz pełne spolszczenie

AnawrielAnawriel Member Posts: 2
edited September 2017 in Polski
Przygotowane przeze mnie paczki zawierają w sobie wszystko co można dołożyć do gry aby była jak najbardziej polska - tłumaczenia, odgłosy postaci, dubbing itp (również w przypadku BG2EE - UKOŃCZONE tłumaczenie całości!!!). Wystarczy wypakować archiwa, całość umieścić bezpośrednio w pamięci urządzenia i potwierdzić podmianę wszystkich katalogów i plików.

BG:EE

BG2:EE

Życzę udanej zabawy :)

Post edited by Anawriel on
Merlin_PLCatherd

Comments

Sign In or Register to comment.