Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Nowy Portret

bon003bon003 Member Posts: 27
edited December 2018 in Polski
A tak ostatnio zrobiłem sobie nowy portret dla jednej z postaci, tracąc przy tym pół dnia w cholernym gimpie : )
Zbroja od Wieśka, gęba od innego kolesia plus moje korekty/przeróbki i różne takie, na koniec zmodyfikowałem jeszcze naświetlenie.
Zachęcam do pobierania

O_BrucekopecOkami

Comments

Sign In or Register to comment.