Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Interakcja z otoczeniem.

KonradBG2eeKonradBG2ee Member Posts: 2
Witam wszystkich.
Właśnie zainstalowałem BG2 ee na pc. Mam problem ze wskaźnikami interakcji na ekranie gry. Przedmioty typu skrzynie, drzwi, schowki są podświetlane normalnie. Chodzi o maszyny, piece, dźwignie itp. (rzeczy które można włączyć/użyć/wyłączyć). Czy jest możliwość wyświetlenia na ekranie gry symbolu informującego, że jest możliwa interakcja? W tej chwili wygląda to tak, że muszę wskaźnikiem przeszukiwać mapę aż trafię na rzecz którą można użyć (przykład na samym początku więzienie: maszyna przywołująca mefity i wyłącznik przy ścianie, nie ma na nich symbolu interakcji, kolejne pomieszczenie z sadzawkami też nie ma na nich symbolu "?" pojawia się dopiero po najechaniu kursorem). Wydaje mi się, że w wersji pudełkowej była taka możliwość.

Comments

Sign In or Register to comment.