Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Ny patch.

JimJim Member Posts: 9
God formidag alle sammen :)

Jeg vågnede op til den dejligt opdagelse at der var en patch til BGa:EE her idag, jeg har do siddet og tænkt på hvad devsne har patchet op? eller om det er bug fixes.
Er der nogle der har været i stand til at find en patch liste et eller andet sted?

Comments

Sign In or Register to comment.