Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Brak questu..?

DargoradDargorad Member Posts: 64
edited March 2013 in Polski
Witam

Nie wiem czy pamiętacie, ale w starej wersji Wrót Baldura w dzielnicy uciech podchodził do nas pewien NPC o imieniu Brielbara. Poniżej fragment opisu questu z "insimilion'a":

"Ta czarodziejka potrzebuje naszej pomocy. Otóż zły mag Yago rzucił plugawy czar na jej córke Namarę i ona teraz umiera. Aby odwrócić zaklęcie Brielbara musi mieć jego księgę zaklęć. Oferuje 200 sztuk złota za jej przyniesienie."

Niestety Brielbary zdaje się w BG:EE nie być w ogóle... A może jest gdzieś przeniesiona do innej lokacji..?

Comments

Sign In or Register to comment.