Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been announced! Visit nwn.beamdog.com to pre-order, apply for the Head Start and check for details. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Wieża Durgala

skwaroszskwarosz Member Posts: 8
edited September 2013 in Polski
Witam, mam taki problem z wieżą Durgala. Na 2 poziomie przy tronie powinien leżeć hełm i należy go podnieść żeby otworzyć drzwi. Nie wiem dlaczego ale u mnie tego hełmu nie ma ... Miał ktoś z was taki problem ?

Tak to u mnie wygląda ....Nie mogę przejść dalej tej wieży. Czyżbym o czymś zapomniał ?

Post edited by skwarosz on

Comments

Sign In or Register to comment.