Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Przeniesiene ekwipunku z BG EE do BG 2 EE

blazej08blazej08 Member Posts: 45
edited December 2013 in Polski
W starej wersji był taki trik z możliwością pauzy jak ekran jeszcze był czarny i wyrzuceniem całego ekwipunku na ziemi następnie po rozmowie z Imoen można było to podnieść czy teraz też jest ten błąd czy został naprawiony. Jeżeli został naprawiony to czy znajdę swój ekwipunek w lochach (cały czy tylko część) ??

Post edited by blazej08 on

Comments

Sign In or Register to comment.