Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Romans z Viconią... bug

maneromanero Member Posts: 385
Pewnego ranka budzę się i Viconia naskakuje nam nie, że się z nią nie przespałem. Problem w tym, że nie pytała czy to zrobię. Cały romans przebiegał prawidłowo, za wyjątkiem jak się okazuje braku rozmowy na temat wspólnej nocy. Dane z EE keepera:

VICONIAMATCH 1
VICONIAROMANCE 1369198
VICONIAROMANCEACTIVE 1

Ktoś wie o co chodzi? Na chwile obecną nie mogę włączyć odpoczynku bo po przebudzeniu ta laska napadnie na mnie...

Comments

Sign In or Register to comment.