Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Bug Brynnlaw (problem z opuszczeniem wyspy)

blazej08blazej08 Member Posts: 45
Już po zdobyciu rogu rozmawiam z Seamonem w gospodzie po czym niby zaczepia nas przywódca piratów tylko że pojawia się dialog bez postaci samego Desharikia i jego kompanów przez co nie ma walki a Seamon zostaje w karczmie i nie pojawia się koło statku i nie moge opuścić wyspy ??

Comments

Sign In or Register to comment.