Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Możliwość używania polskich znaków w BG:EE?

O_BruceO_Bruce Member Posts: 2,761
edited August 2012 in Polski
Jak w tytule. Być może osoby pomagające w tłumaczeniach (i poprawkach w tychże) się orientują. Czy pisząc biografię swojej postaci, nadając jej imię itp. będzie można używać polskich liter? W poprzednich grach było to niemożliwe, jedynym wyjściem było kopiowanie polskich znaków z np. notatnika. Wkurzało to i zniechęcało do napisania własnej biografii postaci.

Jeżeli gdzieś przeoczyłem informację na ten temat, to przepraszam.

Comments

Sign In or Register to comment.