Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

D&D Kuralları Hakkında...

ersindmrersindmr Member Posts: 7
edited August 2012 in Türkçe
Herkese merhaba,

Dayanamadım ve oyunu dün satın aldım. :) Gerçi beklemeninde bir alemi yok diye düşünüyorum. Sonuçta bu iş için uğraşan insanlar var ve muhakkak ki paraya ihtiyaçları vardır güzel bir iş çıkarmak için. Merak ettiğim iki konu var ve hem iş yerinde hemde taşındığım için iş dışındaki vakitlerde çok yoğun olduğumdan sağlıklı olarak araştıramıyorum bu konuları. Tabi forumlara bakmaktan kendim lamıyorum o ayrı :) Yardımcı olursanız çok sevinirim.

1 - BGEE hangi kurallarla oynanacak?
2 - BU kuralları ayrıntılı bir şekilde öğreneceğim kaynaklar var mı internette ve bu kaynakları nerede bulabilirim?

Comments

Sign In or Register to comment.