Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. Sign in or register to get started.

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Installation af BG på Win 8

NanneNanne Member Posts: 16
Hej, er ny herinde.
Er der en der kan forklare mig, skære ud i pap, hvordan jeg får mit gamle BG til at køre på min Windows 8? Har prøvet med Dosbox uden held!

Comments

Sign In or Register to comment.