Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

K & D mod - jak pozbyć się Deheriany

KazakKazak Member Posts: 18
Pytanie jak powyżej, jest jakiś sposób, żeby pozbyć się Deheriany z drużyny po wskrzeszeniu jej? Chodzi mi tylko o nią, bo niestety w siną dal zbiera się też Kivan, a jego właśnie chcę zachować w drużynie.

Comments

Sign In or Register to comment.