Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Så tyst och stilla...

swnmcmlxiswnmcmlxi Member Posts: 297
edited December 2012 in Svenska
... inte en själ i sikte. Skönt. Jag tror jag sätter mig ned här, tar en öl och tittar på naturen. ... Mmm, fin beska! ... Å, vad trevligt, sidensvansar!

EDIT: [...]

Behagligt, vilsamt... Några passerar, men på avstånd... Mm, trevlig cigarr, har alltid föredragit de javanesiska...

[...]

Nej, nu tror jag att jag tar av mig alla kläder...

Skönt.

Och nu en sång:

Ti-ill Haaa-a-a-a-a-avs, till haaaaavs, till stooo-o-o-o-o-orms du djärva jaaakt...!!!

Post edited by swnmcmlxi on

Comments

Sign In or Register to comment.