Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Gra po sieci

LazarytaLazaryta Member Posts: 53
edited July 2012 in Polski
Czytając ostatnie posty wpadłem na pomysł, aby można było się umówić jak za starych dobrych lat na odpalenie przygody z BG po internecie, w tym temacie można by umówić się z innymi na grę na przykład poprzez hamachi.
Dla usystematyzowania można by określić kiedy miałoby się czas na granie i w taki sposób zebrać osoby do drużyny.
Jeśli ma ktoś jakiś lepszy pomysł to pisać.

xan212Krystek
«1

Comments

«1
Sign In or Register to comment.