Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Udźwiękowienie wersji polskiej BG:EE

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,036
edited September 2013 in Polski
Dostałem wiadomość od Andrea Colombo z trzema opcjami co do możliwości udźwiękowienia BG:EE.

Objaśnienia:

Stara zawartość – wszystko to, co w oryginalnym BG1
Nowa zawartość – to, co dodali w BG:EE


Opcje do wyboru:

1) Stara zawartość – dźwięk polski; nowa zawartość – wszystko po angielsku
2) Stara zawartość – dźwięk polski; nowa zawartość – wyciszona Ta opcja została już wybrana
3) Stara zawartość – dźwięk polski; nowa zawartość – po angielsku; nowe dźwięki głównego bohatera wyciszone

Pytam jeszcze o możliwość jakiegoś haczyka w opcjach do wyciszania, ale pewnie się nie będzie dało. Po drugie chcę się jeszcze zorientować, w jaki sposób wyglądałoby to wyciszanie od strony technicznej, aby przygotować paczkę dla osób, którym nie spodoba się Wasz wybór.

Proszę o wypowiadanie się co do preferowanej przez Was opcji :)

W przypadku braku odpowiedzi domniemuję opcję 2)

Post edited by cherrycoke2l on
«1

Comments

Sign In or Register to comment.