Skip to content

Instrukcja dla tłumaczy

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,085
edited October 2013 in Polish Team
Dla odmiany Wy tu nic nie macie, różne ustalenia będą robione w sekcji pod NDA. Na razie czekajcie na zadanie bojowe :)

@cahir @Ilphalar @oxva @biune @VeniVidiVici @Drian_Thierf @goldberg81 @battlegrim @aravil @ATeciak
Post edited by cherrycoke2l on

Comments

Sign In or Register to comment.