Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. Sign in or register to get started.

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Instrukcja dla tłumaczy

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,085
edited October 2013 in Polish Team
Dla odmiany Wy tu nic nie macie, różne ustalenia będą robione w sekcji pod NDA. Na razie czekajcie na zadanie bojowe :)

@cahir @Ilphalar @oxva @biune @VeniVidiVici @Drian_Thierf @goldberg81 @battlegrim @aravil @ATeciak

Post edited by cherrycoke2l on

Comments

Sign In or Register to comment.