Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Baldur's Gate Neresidir?

KeriKeri Member Posts: 1
edited July 2012 in Türkçe
Büyüklük: Metropolis
Coğrafya: Sword Coast – Western Heartlands
Nüfus: (1479 DR)120.000-140.000; (1372 DR)42.103
Yönetim Şekli: Oligarşik Meşruti Monarşi
Yönetici: Grand Duke Portyr
Baldurian Parlamentosu
Eski yönetici: Council of Four

Sword Coast üzerine kurulmuş bu metropol ve şehir devleti, Chiontar nehrinin Sea of Swords’a dökülen ağzının 20 mil uzaklığındadır. Kuzeyinde büyük şehir devleti Waterdeep, güneyinde ise Amn ülkesi bulunur. İşlek bir yol olan Coast Way, Baldur’s Gate’in hemen yanından geçer.

http://frpnet.net/unutulmus-diyarlar/unutulmus-diyarlar-baldurs-gate

kkramoneAlparonyusufyilmazcyberarmyersindmr

Comments

Sign In or Register to comment.