Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Premia do hp od wojownika kensai znika przy imporcie

voltvolt Member Posts: 21
Witam

Problem przedstawia sie następująca kiedy gram wojem kensai dual classuje go na 6 lvl na maga wtedy na końcu gry mam 6 lvl kensai i 8 lvl maga moje hp oscyluje w graniach 102-106 na najniższym poziomie trudności i z chowańcem.
Wtedy importuje postać i chce nią rozpocząć grę od nowa majac 6 lvl kensai i 8 lvl maga wtedy występuje problem polegający na tym iż znika dodatkowa premia hp od wojownika kensai i zostaje tylko premia od maga i moje hp oscyluje w graniach 60-64.

Proponował bym żeby ktoś to dokładnie sprowadził i zgłosił do odpowiedniego działu bugow.

Comments

Sign In or Register to comment.