Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Tłumaczenie modów kompatybilnych z BG II EE [edit 28.02]

jediwolfjediwolf Member Posts: 10
edited February 2014 in Polski
Hej

Jak w temacie, jest już kilka kompatybilnych modów z BG II EE, aczkolwiek nie każdy ma polską wersję. Postaram się to zmienić.

Na chwilę obecną jestem w trakcie tłumaczenia:

The Sellswords: 100% (wprowadzam właśnie małe korekty do tekstu, po tym będę musiał znaleźć kogoś do ostatecznych poprawek, aczkolwiek wydaje mi się, że poziom tłumaczenia jest całkiem niezły)
Back to Brynnlaw: około 10%

Tempo tłumaczenia wg. mnie jest przyzwoite, niestety robię to sam, więc jest jak jest, w szczególności, iż tekstu do przetłumaczenia jest bardzo dużo. Potem zostaje jeszcze korekta :)

Jeśli ktoś znalazł mody kompatybilne z BG II EE i nie ma wersji polskiej, a chce żeby była niech wrzuca tutaj linki, a postaram się je spolonizować.

Post edited by jediwolf on
a_new_error

Comments

Sign In or Register to comment.