Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Önemli Lütfen Bakın: Baldurs Gate EE ilginç Sorun

usuiusui Member Posts: 5
Oyuna giriyorum. Tutorial kısmında bi sorun yok ama black pits veya ana oyuna girmek isteyince çalışmayı durdurdu hatası veriyor. Ayrıca ilk girdiğimiz kısımda options yok. Tutorial a girince options var. Ama orda da Türkçe yok. Harddiskim yanmadan önce sorunsuzca oynuyordum ama şimdi şu soruna bakın.

Comments

Sign In or Register to comment.