Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Önemli Lütfen Bakın: Baldurs Gate EE ilginç Sorun

usuiusui Member Posts: 5
Oyuna giriyorum. Tutorial kısmında bi sorun yok ama black pits veya ana oyuna girmek isteyince çalışmayı durdurdu hatası veriyor. Ayrıca ilk girdiğimiz kısımda options yok. Tutorial a girince options var. Ama orda da Türkçe yok. Harddiskim yanmadan önce sorunsuzca oynuyordum ama şimdi şu soruna bakın.

Comments

Sign In or Register to comment.