Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Tazok, Demoniczny Rycerz i może inni..

cristof667cristof667 Member Posts: 8
Zauważyliście, że w EE a przynajmniej w patchu 1.3 nie da się ubić (chyba, że ja jestem taki cienki) Tazoka w obozie i Demonicznego Rycerza zaraz po wejściu do wierzy Durlaga. Trochę to logiczne bo psuło to w pewnym sensie fabułę ale dawało też możliwość zdobycia dodatkowych bransolet mistrzostwa i hełmu zmiany charakteru.

Comments

Sign In or Register to comment.