Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Planescape: Torment: Enhanced Edition has been released! Visit www.planescape.com to purchase and check for details. Planescape: Torment: Enhanced Edition Official Soundtrack is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Spilles der stadig ?

lordkimlordkim Member Posts: 1,029
Jeg gik i gang med BG EE forleden og er kommet til afsnit 5. Og skal ind i Baldurs Gate inden længe :)

Jeg må indrømme jeg ikke har spillet i laaaang tid, og jeg har overhovedet ikke spillet SoD endnu. Så glæder mig egentligt til at komme i gang med det og se hvad der byder sig.

Comments

Sign In or Register to comment.