Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

En lille hilsen (Til alle nyankomne, giv endelig lyd i dette fora)

BaggerBagger Member Posts: 144
edited November 2012 in Dansk
Hey folkens!

Det da fornemt, at vi har fået vores egen lille folder på hjemmesiden! Og derfor, ville jeg bare orienterer mig om, hvor mange vi egentlig er =) ? Og om der er nogle frivillige derude, som hjælper på den ene eller den anden måde, og om der er noget oversættelse, som der findes sted =) ?

Post edited by Bagger on
«13

Comments

«13
Sign In or Register to comment.