Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Hvilken class/race er din favorit?

BaggerBagger Member Posts: 144
edited November 2012 in Dansk
Personlig, har jeg ikke nogen selv.
Den eneste gang, hvor jeg har startet fra BG til ToB, er med en Half-elf Cleric, hvor jeg kørte en romance med Jaheria.

Hvad er jeres?
- Og har i besluttet jeres character på forhånd til BGEE?

«1

Comments

Sign In or Register to comment.