Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Hvilken class/race er din favorit?

BaggerBagger Member Posts: 144
edited November 2012 in Dansk
Personlig, har jeg ikke nogen selv.
Den eneste gang, hvor jeg har startet fra BG til ToB, er med en Half-elf Cleric, hvor jeg kørte en romance med Jaheria.

Hvad er jeres?
- Og har i besluttet jeres character på forhånd til BGEE?

«1

Comments

«1
Sign In or Register to comment.