Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Brak kursora - BG EE na PS4

rumburrumbur Member Posts: 1
Przepraszam najmocniej, jeśli ten temat już był poruszany, ale mam problem ja powyżej. Po prostu lewy drążek porusza całą postacią, przy czym podświetlenie konkretnego przedmiotu jest męczące. Co ciekawe, po zabójstwie Goriona i po przyłączeniu Imoen miałem kursor, aż do czasu jak nie przyłączyłem Xan i Montarona. Wtedy znowu przeszło w tryb, że się tak wyrażę, osobisty.

Sprawdzałem schemat sterowania w opcjach i niczego nie odnawiałem względem w/w problemu. Czy ktoś mógłby mi doradzić czy to jest bug czy też gra taka po prostu jest ?

Sign In or Register to comment.