Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Mody do Oryginalnego Baldur's Gate

SikorskySikorsky Member Posts: 398
Chciałbym sobie przypomnieć doświadczenie grania w oryginał. Jako, że w temacie modów nie jestem zbyt dobry proszę o pomoc w instalacji. Chce tylko zainstalować UB, jakiś bugfix i widescreen. Problem w tym, że nie wiem gdzie szukać ani w jakiej kolejności zainstalować.

Comments

Sign In or Register to comment.