Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Polskie tłumaczenie SoD – info o postępach

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,056
Parę miesięcy temu pisaliśmy o tym, że ruszamy z tłumaczeniem. Żeby temat nie został zapomniany, chciałem się podzielić z Wami postępami prac.

W tym momencie w narzędziu Beamdoga mamy wrzucone ok. 32% gotowych i przejrzanych, ale nieprzetestowanych jeszcze w grze tekstów (w większości z głównej fabuły), co stanowi jakieś 11969 linii z 37403 linii składających się na dodatek.

lhXyZ5s.png

Zadania poboczne, stanowiące większość tekstów, są już w dużej części przetłumaczone, ale czekają na swoją korektę i później wrzucenie do narzędzia.

jomD1VT.png

Legenda: kolor zielony – zadanie gotowe, żółty – w trakcie, czerwony – do zrobienia.

Powyższa tabela obejmuje 27109 linii; oprócz tego jest 10294 linii, nieujętych w arkuszach, które dostaliśmy od Beamdoga – ich tłumaczenie będzie trudniejsze i żmudniejsze, gdyż kontekst trzeba będzie łapać przez NearInfinity, ale na pewno i z tym sobie poradzimy. Nie chcę obiecywać żadnych dat, ale prace idą do przodu całkiem szybko.

super_norqCahirEtaminSp1N13Doster

Comments

Sign In or Register to comment.