Skip to content

[BG:EE Mod] Shades of the Sword Coast PL

memorymemory Member Posts: 73
edited August 5 in Polski
Od wersji v7.2 Shades of the Sword Coast @LavaDelVortel posiada już pełne polskie tłumaczenie. Modyfikacja jest chyba największym zestawem nowych zadań oraz rozszerzeń do BG:EE + SoD. Oczywiście wszystko w wybornej jakości gwarantowanej przez autora. Tłumaczenie w wykonaniu @memory i @Roberciiik.
Modyfikacja do pobrania na Weasel Mods.
Sign In or Register to comment.