Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

BG:EE - brak Fronczewskiego

RunnersHighRunnersHigh Member Posts: 3
Hej, w grze brakuje wypowiedzi Piotra Fronczewskiego, klasycznego "Przed wyruszeniem w drogę...", Pojawia się jedynie tekst, ale samego głosu już nie ma. Da się coś z tym zrobić?

Comments

Sign In or Register to comment.