Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Baldur Geçidi Projesi hakkında bilgiler

ShinorusShinorus Member, Translator (NDA) Posts: 87
edited April 2013 in Archive (Volunteering)
Çevirinin 95%'ı bitti.

Çeviri grubunda bulunan arkadaşların bu konuda deneyimli olduğunu ve elimizden güzel bir çeviri çıkacağından emin olabilirsiniz.


Edit:
Beklemediğimiz olaylar ve sorunlar yüzünden çevirinin bu kadar geçiktiğine bende şaşırdım. Beklettiğimiz için özür dileriz ama çeviriye çok az kaldı.

Post edited by Shinorus on
chaos7causeisunknown
«134

Comments

«134
Sign In or Register to comment.