Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Przeniesienie postaci do BG2 pytanie (nie jak zaimportować)

skwaroszskwarosz Member Posts: 8
WItam, mam takie pytanie czy przenosząc postać z BG1:EE to ew. BG2:EE (oczywiście jak wyjdzie) to czy wszystkie parametry zostaną przeniesione. Pytam dlatego, że mój główny bohater (mag uczeń smoka czy jakoś tak) ma tylko 1 pkt kondycji .... Przyzywałem chowańca i nie doczytałem, że jak chowaniec zginie to tracę na stałe 1 pkt kondycji. I 2 pytanie czy da się jakoś z konsoli podnieść poziom kondycji ? (przez moją głupotę muszę trochę pocheatować).

Comments

Sign In or Register to comment.