Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

posunutí termínu

christofchristof Member Posts: 224
edited September 2012 in čeština
protože změn a novinek je opravdu hodně a všechno zatím není odladěné k úplné dokonalosti, rozhodli se vývojáři posunout termín vydání na 30. listopadu
vydržte, je lepší mít skvělou hru o trochu později než nehotovou věc hned
víc info tady http://forum.baldursgate.com/discussion/4796/ship-date-delay
(a pokud se divíte, že vyšlo oznámení až teď - snažili se všechno stihnout v původním termínu, ale když už bylo jasné, že to nepůjde, museli se shodnout s ostatními firmami, a i jen schválení oznámení trvalo pár dní)

Loriana

Comments

Sign In or Register to comment.