Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Mody kompatybilne z BG: EE

SheeShee Member Posts: 139
edited February 2013 in Polski
Po całym forum "porozrzucane" są informacje dotyczące modów kompatybilnych z BG: EE lub pracą nad nimi, nie znalazłam jednak tematu, który by tego dotyczył.

Proszę więc, aby osoby które coś wiedzą zamieszczały tu linki do modów i newsy. Mam nadzieję, że Nam wszystkim ułatwi to troszkę grę.

Comments

Sign In or Register to comment.