Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Icewind Dale: Enhanced Edition a wersja polska

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,037
edited November 2014 in Polski
***update – dobre wieści***
Brakujące treści zostały wrzucone do naszego wewnętrznego narzędzia , więc w następnej aktualce znajdą się, teksty, których zabrakło przy imporcie (przyczyna „złych wieści” :))

***update – złe wieści***
Niestety pojawiły się pewne drobne problemy z tłumaczeniem, a że wyszły na jaw w ostatniej chwili, będziecie musieli jeszcze trochę poczekać na wydanie spolszczenia. Bardzo za to przepraszam!Miło mi ogłosić, że zakończyliśmy prace nad polskim tłumaczeniem Icewind Dale: Enhanced Edition i najprawdopodobniej dostaniecie ją wraz z premierą gry. Wszystkie nowe treści zobaczycie w naszym języku, a jeżeli dźwięki zadziałają jak w becie, to bez kombinowania usłyszycie głos Henryka Talara.

Niestety nie udało nam się wyrobić z uzgodnieniem formatowania i słownictwa z BG:EE/BG2:EE, ale kwestia ta zostanie poprawiona w najbliższym czasie.

Podziękowania należą się: @Cahir, @Oxva, @Radnon oraz @Klekot‌

Ponieważ w krytycznym czasie premiery pracuję, o ewentualnych zmianach będzie Was pewnie informował @Cahir.

Ponadto błędy można zgłaszać tu: Link

Możecie dawać Insightfule i Agree za tego posta, bo zbieram na achievementa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Post edited by cherrycoke2l on
wht111maneroOxvawojtekzupskyNibllaisgorath1Selendishemik9macu67tagmena_new_errorNoxarvic01
«1

Comments

Sign In or Register to comment.