Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Quiz o sadze Baldur's Gate

JolanJolan Member Posts: 12
edited August 2012 in Polski
Coby umilić czas przed premierą BG:EE proponuje zabawę w quiz.
Zasady:
Pierwsza osoba zadaje pytanie , druga odpowiada. Jeśli odpowiedź jest dobra pierwsza osoba robi edycję postu pisząc coś w stylu "zadajesz".

Ja pierwszy

Kto czeka na protagonistę w gospodzie pod pomocną dłonią?
//edit
Khalid i Jaheira tak,ale brakuje jeszcze jednej osoby,która stoi przed wejściem do karczmy .

//edit 2
multimedialnytom zadajesz

Post edited by Jolan on
soratio
«1345

Comments

Sign In or Register to comment.