Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Mody do PsTEE

memorymemory Member Posts: 33
edited June 2017 in Polski
Modyfikacja The Power of Belief jest już dostępna po polsku. Pozwala ona Bezimiennemu obranie drogi kapłana (adekwatne premie za specjalizację, nowe tatuaże). Mod jest wciąż w rozbudowie, więc jest szansa na pomoc w jego ukończeniu i udoskonaleniu. Przy okazji można też sprawdzić jakość tłumaczenia (uwagi mile widziane).
Więcej informacji tutaj: http://forums.beamdog.com/discussion/64577/mod-the-power-of-belief

Comments

Sign In or Register to comment.