Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Baldur's Gate 2 Türkçe çeviri? [83.53% Tamamlandı]

Aşağıda ki resmi çeviri sayfasına göre oyunun %84'ü neredeyse tamamlanmış görünüyor. Kim çeviriyor aynı ekip mi?

https://translate.baldursgate.com/projects/2?utm_campaign

Comments

  • JuliusBorisovJuliusBorisov Member, Administrator, Moderator, Developer Posts: 21,725
    @Karnees The forum somehow created 2 accounts for you, so I deleted the duplicate.

    As for the question, this is for @degoryan

  • degoryandegoryan Member, Translator (NDA) Posts: 39
    %83 ifadesi hatalı. Çeviri sistemi zamanında İngilizce olarak doldurulmuş yani aslında çeviri bekleyen kısımları da bu şekilde gösteriyor. Şu an çeviren bir ekip yok. Ben vakit buldukça kişisel olarak bazı çalışmalar yapıyorum ama oldukça yavaş tabii... Beamdog'un önceki çeviri sorumluları ve gönüllü ekiplerin çalışma durumlarında yaşanan aksaklıklardan dolayı hiçbir söz verip açıklama yapamıyorum. Umuyorum ki yıl sonuna daoğru belki bir açıklama yaparım.

    JuliusBorisov
Sign In or Register to comment.